Partnerstvom do rasta

Pouzdane usluge automatizacije i optimizacije

 

Tvrtka ERGA već 13 godina uspješno pruža usluge industrijske automatizacije i upravljanja procesima, kao i optimizacije proizvodnih procesa. Uz to, razvijamo prilagođena rješenja prema specifičnostima procesa i zahtjevima kupca. 


Tko smo mi

Tvrtka ERGA specijalizirala se u automatizaciji industrijskih postrojenja, procesnom upravljanju, povećanju energetske učinkovitosti u industriji te optimizaciji proizvodnih procesa. Osim navedenih poslova, nudimo razvoj i izradu prilagođenih rješenja u ovisnosti o specifičnim potrebama proizvodnih procesa te zahtjevima kupca. 

Kao rezultat naše istraživačke i razvojne sposobnosti, razvili smo inovativni softver namijenjen automatizaciji i optimizaciji proizvodnog procesa u papirnoj industriji automatizacijom izmjene proizvodnih naloga. Softver se temelji na rješenju kojim se povezuju ključni elementi proizvodne linije u proizvodnji papira kako bi se, primjenom naprednih metoda regulacije i upravljanja (MPC), optimizirao proizvodni proces i time ostvarila povećana produktivnost i značajna energetska ušteda. Implementacijom rješenja ostvaruje se skraćivanje vremena izmjene naloga za 30-50% u odnosu na promjenu proizvodnje vođenu od strane operatera.

Uz projekte u području proizvodnje električne energije, celuloze i papira te u proizvodnji i obradi metala, potvrdili smo svoje znanje i sposobnosti i u drugim granama industrije te razvoju specifičnih rješenja u svrhu prikupljanja procesnih podataka, njihovog arhiviranja i u konačnici korištenja velike količine podataka (Big Data) u svrhu statističke analize i optimizacije proizvodnih procesa.

Tijekom 13-godišnjeg postojanja, realizirano je preko 150 projekata različitih veličina i kompleksnosti, čime smo stekli veliko iskustvo i reputaciju.

Naši inženjeri pokrivaju široki spektar tehničkih i tehnoloških područja, kao što su računarstvo, informatika, procesno inženjerstvo, elektrotehnika i instrumentacije.

Poduzeće posjeduje integrirani sustav upravljanja zasnovan na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001: 2018 i ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom usluga i procesa te zahtjeva za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu. Erga je jedino poduzeće u Republici Hrvatskoj koje je član OPC Foundation (The Industrial Interoperability Standard).


Kako možemo surađivati

Cilj suradnje je partneru ponuditi naše znanje i sposobnosti u području automatizacije industrijskih postrojenja i optimizacije proizvodnih procesa, uz kontinuirano praćenje i poboljšanje proizvodnih mogućnosti te razvoj zahtjevnih aplikacija prema specifičnostima procesa. Navedeni cilj planiramo ostvariti zajedničkim naporima i bliskom suradnjom sa našim partnerima.

Stoga tvrtka Erga može ponuditi sljedeće usluge:

Usluga automatizacije industrijskih postrojenja i upravljanje procesom: 

   • Izrada idejnih i izvedbenih projekata sustava automatizacije 

   • Programiranje DCS, PLC, HMI (Industrijski terminali, SCADA sustavi) sustava

   • Montaža, ispitivanje i puštanje u rad sustava za upravljanje

   • Održavanje sustava za upravljanje

   • Modernizacija postojećih sustava upravljanja

   • Integracija više pojedinačnih sustava u jedan centralni sustav

   • Automatizacija proizvodnih procesa i izmjene proizvodnih naloga

  Usluga optimizacije proizvodnog procesa:

    • Podešavanje i optimizacija postojećih regulacijskih krugova

    • Optimizacija procesnih parametara

    • Korištenje naprednih metoda regulacijskog upravljanja

    • Optimizacija recepture

    • Optimizacija proizvodnog plana

    • Optimizacija elektromotornih pogona

    • Optimizacija miješanja

    • Optimizacija radnih točaka pumpi

    • Optimizacija sagorijevanja

    • Optimizacija rashladnih tornjeva

    • „PINCH“ analiza

    • Statističko praćenje, analiza i kontrola procesa

   Copyrights by Erga

   Usluga u području informatičke i informacijske tehnologije

     • Izrada specifičnih i prilagođenih softverskih rješenja

     • Razmjena i arhiviranje procesnih informacija u različite baze podataka (vlastita rješenja korištenjem različitih  industrijskih komunikacijskih protokola  – OPC DA/UA, Modbus, Profinet, Ethernet/IP, Internet, …)

     • Kibernetička sigurnost (Cyber Security)

     • Razvoj informatičke i mrežne infrastrukture


    Zašto surađivati s nama

    Prednosti suradnje su prije svega dugoročni partnerski odnos usmjeren na razvoj i korištenje digitalnih tehnologija i naprednih metoda regulacije i upravljanja.  To uključuje dubinsku analizu tehnološkog procesa i problematike u proizvodnji sa svrhom povećanja proizvodnih mogućnosti i kapaciteta te u konačnici povećanje dobiti i tržišne konkurentnosti poduzeća. 

    Krajnji cilj partnerstva je podizanje razine automatizacije proizvodnog procesa na viši nivo, smanjenje troškova u proizvodnji, učinkovito trošenje energenata, povećanje razine efikasnosti i efektivnosti proizvodnje, povećanje pouzdanosti sustava upravljanja te poboljšanje kvalitete krajnjeg proizvoda. 

    Inženjeri tvrtke Erga potvrdili su svoje znanje i sposobnosti na raznim projektima u 35 zemalja diljem svijeta.


    Kontakt

    Gabrijela Šamija, voditeljica marketinga

    Erga d.o.o.

    E mail: gabrijela.samija@erga.hr

    Mobitel: +385 99 296 0228